FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO. JAK ZAINWESTOWAĆ PONAD 7 MLD ZŁ? RUSZAJĄ KONSULTACJE

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Jak zainwestować ponad 7 mld zł? Ruszają konsultacje

Ponad 7 mld zł! Tyle otrzyma Pomorze Zachodnie w ramach nowego rozdania funduszy unijnych. Zanim zapadną ostateczne decyzje o podziale wsparcia, można ocenić projekt programu i wziąć udział w konsultacjach społecznych.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 24 stycznia 2022 roku. Pod nową nazwą kryje się coś, co w poprzednich dekadach znaliśmy jako Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego – projekt przewidziany na perspektywę lat 2021-2027 – był tworzony w ubiegłym roku. Oparto go o wcześniejsze konsultacje z partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją i mieszkańcami. Około 350 uczestników spotkań przedstawiło blisko 400 uwag i postulatów. Wraz z przyjęciem projektu konieczne są kolejne konsultacje społeczne, które zdecydują o ostatecznym kształcie programu, jaki zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej. Konsultacje potrwają do końca lutego.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. – Każdy może zabrać głos na temat projektowanych w programie interwencji i zakresu wsparcia. Ten głos będziemy dokładnie analizować, by po zakończonych konsultacjach, wprowadzić ewentualne zmiany.

– Pomorze Zachodnie wzorowo wykorzystuje środki unijne, tworząc najlepsze warunki do rozwoju gospodarki, transportu czy turystyki. Wciąż sporym wyzwaniem jest ożywienie dawnych terenów popegeerowskich i najmniejszych miejscowości, borykających się m.in. z wysokim bezrobociem. Mamy na to plan i chcemy go dalej realizować w partnerstwie z lokalnymi samorządowcami, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami. Z tego względu zapraszamy państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących kształtu nowego programu „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego”. Wartość alokacji to 7 miliardów złotych! Liczymy na państwa głos i zaangażowanie w ten proces

– mówi Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Fundusze, które zmieniły Pomorze Zachodnie

Warto zabrać głos, bo mówimy o pieniądzach, które realnie zmieniają nasze najbliższe otoczenie i wpływają na nasze życie. To już dziś trudne do wyobrażenia kwoty. Od 2007 roku na Pomorzu Zachodnim zrealizowano z wykorzystaniem funduszy unijnych 12 663 projekty o łącznej wartości przekraczającej 68,3 mld zł. Ponad połowa tej kwoty, czyli 36,6 mld zł, to właśnie dofinansowanie z Unii Europejskiej.

W Stargardzie, dzięki eurofunduszom, udało się zrealizować jedną z największych w Polsce farm fotowoltaicznych. Inwestorem było Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które zainwestowało w odnawialne źródło energii elektrycznej, nieco ponad 12 mln zł. Unijnie dofinansowanie wyniosło przy tym ponad 8,33 mln zł.

Fotowoltaiczna farma powstała w dwóch miejscach: obok ujęcia wody przy ul. Warszawskiego oraz obok oczyszczalni ścieków przy ul. Drzymały. Instalacja składa się z aż 7148 modułów, a roczna produkcja energii szacowana jest na 1,8 GWh. Efekt ekologiczny dzięki tej inwestycji, to ograniczenie emisji Co2 o prawie 1500 ton rocznie. Znaczące są też oszczędności na rachunkach za energię. Jeszcze przed podwyżkami szacowane były na około 700 tys. zł rocznie. Takie oszczędności mają w ostatecznym rozrachunku wpływ na taryfę za wodę i ścieki dla mieszkańców Stargardu.

W Stargardzie efekty inwestowania eurofunduszy w ochronę środowiska widać także na przykładzie budynku Przychodni nr 4 w należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyk. Obiekt przeszedł wartą 4 mln zł termomodernizację. Unijne dofinansowanie wyniosło nieco ponad 1,5 mln zł. Elementem inwestycji był także montaż paneli fotowoltaicznych.

Jak dzielimy miliardy

Inwestycje w Stargardzie były jednymi z wielu, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych dla województwa na lata 2014-2020. Wówczas była to pula w wysokości 1,6 mld zł. W latach 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego to 1,611 mld euro (czyli prawie 7,25 mld zł). Przyjęty przez Zarząd Województwa projekt zakłada podzielenie eurofunduszy na siedem głównych priorytetów:

Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie (226,4 mln euro),

Zielone Pomorze Zachodnie (268,2 mln euro),

Mobilne Pomorze Zachodnie (80 mln euro),

Połączone Pomorze Zachodnie (228,3 mln euro),

Przyjazne mieszkankom i mieszkańcom Pomorze Zachodnie (205 mln euro),

Aktywne Pomorze Zachodnie (387,6 mln euro),

Uspołecznione Pomorze Zachodnie (151 mln euro).

Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie to fundusze nie tylko wprost na budowę gospodarki regionu, ale także dostępność e-usług. Tu też kryje się specjalne wsparcie dla aktywizacji najuboższych, przede wszystkim popegeerowskich, części zachodniopomorskiego.

Zielone Pomorze Zachodnie to dofinansowanie inwestycji w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii, ale także poprawę gospodarowania odpadami, czy też inwestowanie w małą retencję – tak ważną w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych, które odczuwamy jako susze i powodzie.

Mobilne Pomorze Zachodnie to m.in. inwestycje w ekologiczny transport publiczny, trasy rowerowe, centra przesiadkowe. Łączy się z tym priorytet Mobilne Pomorze Zachodnie, czyli rozwój sieci drogowej poprawiającej dostęp do najgorzej skomunikowanych zakątków regionu. Przyjazne Pomorze Zachodnie to inwestycje w oświatę, centra integracji społecznej, wsparcie rodzinnych domów dziecka, integracja obcokrajowców. Aktywne Pomorze Zachodnie to m.in. kompleksowe wsparcie osób poszukujących pracy, podnoszenie kompetencji pracowników, poprawa dostępności edukacji przedszkolnej, czy też tak ważna w obecnych czasach rehabilitacja osób po chorobie Covid-19.

Uspołecznione Pomorze Zachodnie ma zapewnić m.in. dalszą rozbudowę tras rowerowych, ale także inwestycje w ochronę i zachowanie naszych zabytków. Beneficjentami będą tu partnerstwa samorządów lokalnych, które same zdecydują o przeznaczeniu tych pieniędzy.

Konsultacje. Jak i kiedy?

W ramach konsultacji społecznych przewidziane są jeszcze: czat z Olgierdem Geblewiczem – Marszałkiem Województwa, dla mieszkańców Pomorza Zachodniego – 23 lutego, a także tzw. wysłuchanie odwrócone – odpowiedzi na uwagi do programu – 28 lutego.

Uwagi i wnioski do projektu programu FEPZ 2021-2027 należy zgłaszać do końca lutego, wypełniając formularz i przesyłając go na adres: fepz@wzp.pl. Formularz i szczegóły konsultacji można znaleźć na stronie fepz.wzp.pl.